Zingen is Passie - Zingen is vrijheid - Zingen met je hele hart, lijf en ziel!

ESTILLJo Estill, de oprichtster van dit systeem, heeft 30 jaar laboratorisch onderzoek gedaan naar de fysiologie, de waarneming en de akoestiek van de menselijke stem. Vanuit dit onderzoek werd een systematiek ontwikkeld: EVTS (Estill Voice Training System. Kennis over het gebruik van verschillende klanken in de zangstem door middel van het geïsoleerd trainen van bepaalde spieren op een gezonde, gemakkelijke en praktische manier leidt tot meer controle en zekerheid van je stem en de klank. Op geen enkele andere manier worden op dit moment deze allerlaatste inzichten in wetenschappelijk onderzoek direct toegepast op de training van de menselijke stem. Video stroboscopy- en endoscopy laat de menselijke stem zien in stijlen die tot voor kort niet op deze manier werden onderzocht, zoals o.a. de belt, pop, falset, opera en spreekkwaliteit. Gezond zingen is mogelijk zowel in pop, belt, jazz als klassiek.

IMG 0827 SmallEen EVTS training bestaat uit een Niveau 1 en Niveau 2 waarin wordt naast video-onderzoek ook met EMG, EGG onderzoek en “voiceprints” verduidelijkt wat we horen en hoe je dit kunt reproduceren! De deelnemer leert welke spieren verantwoordelijk en nodig zijn voor de verschillende stemkwaliteiten en vervolgens wordt in de cursus stap voor stap uitgelegd hoe we dit kunnen leren voelen en gebruiken. In kleine groepen met een assisterende EVTS-leraar wordt dit individueel herhaald en geoefend. In praktijksessies wordt de cursist in de gelegenheid gesteld om het verworvene in praktijk te brengen met behulp van allerlei soorten gezongen en gesproken repertoire.

Beheersing van de functies, spieren en geluiden maakt dat de cursist enthousiaster wordt en meer overtuigd van zijn of haar eigen mogelijkheden. Zodoende wordt deze aangespoord om op zoek te gaan naar nieuwe kwaliteiten en uitdagingen. Wat iemand zou willen leren is middels een duidelijk systeem in zeer korte tijd te verwezenlijken.
Estill Voice Training System maakt het mogelijk dat de zanger alle vocale mogelijkheden naar wens kan ontwikkelen. Stemproblemen kunnen binnen korte tijd worden verholpen en opgelost.
Wat onmogelijk leek wordt waarheid en wordt niet langer gehinderd door smaak, stijl of voorkeur.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.